Współbieżności erro gdy deleteing lub aktualizowania wielu pól klucza podstawowego